Unalan Degirmenci, Beyza, Van Yuzuncu Yıl University, Turkey